Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla domen wien.info oraz vienna.info

1. Sprawy ogólne

Dane osobowe użytkownika (w szczególności nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, adres email, tytuł oraz kraj) są przetwarzane przez Wiener Tourismusverband (dalej „WienTourismus”) wyłącznie zgodnie z przepisami austriackiego prawa o ochronie danych osobowych.

Kolejne punkty informują o rodzaju, zakresie oraz przeznaczeniu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w ramach strony wien.info oraz należących do niej podstron i mikro-stron, które będą wykorzystywane do tworzenia m.in. akcji promocyjnych, konkursów z nagrodami lub filmów wideo. Wszelkie poniżej ustalone zasady obowiązują także jednoznacznie dla takowych podstron oraz mikro-stron.

WienTourismus przechowuje udostępnione dane w sposób staranny; jednak przejęcie odpowiedzialności za ataki hakerów jest wykluczone.

2. Automatyczne pobieranie danych

Z przyczyn technicznych przeglądarka internetowa pobiera m. in. następujące informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników i przekazuje je do WienTourismus:

 • rodzaj i numer wersji przeglądarki;
 • używany system operacyjny;
 • strona internetowa, z której użytkownik przeszedł na wien.info (Referrer URL)
 • strona internetowa odwiedzana przez użytkownika;
 • data i godzina odsłony;
 • adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik.

Dane te są zapisywane osobno w stosunku do danych przekazanych ewentualnie przez użytkownika (w szczególności nazwiska, adresu, loginu, hasła, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru faksu) i wykorzystywane do celów statystycznych w celu optymalizacji prezentacji internetowej wien.info oraz ofert wien.info (patrz także punkt 5 niniejszej deklaracji).

3. Użycie danych

Podane przez użytkownika dane osobowe (nazwisko, login, hasło, adres e-mail, tytuł, kraj) wykorzystywane są przez WienTourismus w następujący sposób:

 • Do tworzenia planów wycieczek wymagana jest rejestracja użytkownika na wien.info. Użytkownicy są przy tym zobowiązani do podania tylko danych oznaczonych gwiazdką (adres e-mail, login, hasło). Dalsze dane (np. numery telefonu czy faksu) nie są niezbędne. W aplikacji planowania wycieczek wykorzystywane są dane użytkownika (adres e-mail, login, hasło) przy wywołanym przez użytkownika zapisywaniu planu wycieczki. Adres e-mail, login i hasło są potrzebne do identyfikacji użytkownika przez aplikację.
 • Użytkownik ma możliwość zamówienia newslettera na stronie wien.info. Oprócz wymaganych danych, tj. adresu e-mail, kraju oraz języka, użytkownik może podać opcjonalnie także swoje nazwisko. Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać newslettera, mają możliwość zakończenia abonamentu w sposób podany w każdym newsletterze. Dane, które użytkownik podał przy zamawianiu abonamentu, ulegają w takim przypadku wymazaniu.
 • WienTourismus wykorzystuje adres IP i dane logowania użytkownika strony wien.info do wyświetlania na ekranie jego komputera reklam dotyczących ofert, które mogą zainteresować tego użytkownika.

4. Ciasteczka (cookies)

WienTourismus wykorzystuje pliki cookie do realizacji usług na stronie wien.info oraz w celu przekazywania informacji za pośrednictwem strony wien.info. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na jego komputerze. Umożliwia to WienTourismus rozpoznanie wielokrotnego wykorzystania ofert na portalu wien.info przez tego samego użytkownika. Zapisywanie plików cookie jest w szczególności niezbędne do tworzenia planu podróży. Plany podróży są upubliczniane wyłącznie w wersji gwarantującej anonimowość (tzn. bez podawania nazwy użytkownika, który stworzył plan podróży).

Za pomocą zapisanych plików cookie WienTourismus informuje użytkownika o ofertach, które mogą okazać się dla niego interesujące (spersonalizowane aktywowanie banerów) także poprzez aktywowanie banerów na stronach naszych partnerów.

Korzystając ze strony, przede wszystkim po pojawieniu się wstępnej deklaracji zgody, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Użytkownicy mogą zablokować instalację plików cookie odpowiednimi ustawieniami w oprogramowaniu przeglądarki; WienTourismus uprzedza jednak, że w takim przypadku nie będzie możliwe dalsze korzystanie z funkcji strony wien.info w pełnym zakresie.

5. Analiza strony wien.info

W celu udoskonalenia i optymalizacji strony internetowej wien.info WienTourismus korzysta z aplikacji Google Analytics, usługi analitycznej oferowanej przez Google Inc. (dalej: „Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzysta on z danej strony. Informacje zawarte w pliku cookie, dotyczące korzystania z danej strony przez użytkownika są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. WienTourismus dla potrzeb strony wien.info aktywował funkcję „_anonymizeIp()”; funkcja ta umożliwia przetwarzanie adresów IP w formie skróconej, umożliwiającej wykluczenie bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Dzięki anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie przed dalszym wykorzystaniem skrócony w krajach Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących stronami Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP będzie przekazywany na serwer Google w USA w pełnej wersji i tam skracany. Firma Google wykorzystuje informacje uzyskane z Google Analytics jako dostawca usług na rzecz WienTourismus w celu analizy sposobu korzystania z danej strony internetowej przez użytkownika, a także w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej na potrzeby administratorów stron; informacje te są wykorzystywane także w celu świadczenia innego rodzaju usług, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP pozyskany przez Google Analytics z przeglądarki użytkownika nie jest łączony z innymi danymi pozyskiwanymi w Google. Korzystając z wien.info użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zebranych w wyżej opisany sposób i do wyżej wymienionego celu. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, iż w takim przypadku wykorzystywanie pełnego zakresu niektórych funkcji tej witryny może być niemożliwe. Użytkownicy mogą ponadto zablokować pozyskiwanie danych wygenerowanych przez cookies, dotyczących sposobu użytkowania przez nich strony internetowej (włącznie z adresem IP), ich przekazywanie do Google jako usługodawcy oraz przetwarzania tych danych przez Google, w ten sposób, że ściągną z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl odpowiedni plugin i zainstalują go na swojej przeglądarce. 

6. Wtyczki społecznościowe

6.1 Które wtyczki społecznościowe będą wykorzystywane?

WienTourismus korzysta na internetowej platformie wien.info z wtyczek społecznościowych (np. przyciski Share, Like) następujących sieci społecznościowych:

 • facebook.com, prowadzony przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej „Facebook"),
 • twitter.com, prowadzony przez Twitter, Inc, 795 Folsom St., Suite 600,San Francisco, CA 94107, USA (dalej "Twitter"),
 • google+, prowadzony przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google+")

Wtyczki są oznaczone logo odpowiedniego operatora sieci społecznościowej.

6.2 Transfer danych poprzez wtyczki społecznościowe

Jeśli użytkownik zarejestrowany na portalu społecznościowym jest także zalogowanym użytkownikiem jednej z dostępnych w Internecie stron wien.info, która zawiera jedną z wtyczek, przeglądarka użytkownika ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami portalu społecznościowego za pomocą plików cookie zapisanych przez portal społecznościowy oraz wtyczkę na stronie wien.info. Istnieje także możliwość, że portale społecznościowe za pomocą wtyczki będą rozpoznawać obecność zalogowanego użytkownika na portalu wien.info, bez uprzedniego wciśnięcia wtyczki.

Operator portalu społecznościowego otrzymuje poprzez wykorzystanie wtyczek informację, że użytkownik odpowiedniej strony internetowej wien.info właśnie ją wyświetlił. W przypadku pojawienia się interakcji między użytkownikiem a wtyczką społeczną informacja o tym fakcie zostanie bezpośrednio przekazana przez przeglądarkę operatorowi portalu społecznościowego, gdzie zostanie zapisana.

7. Udzielanie informacji

Użytkownik na swoje żądanie otrzymuje dane, które zostały zapisane pod jego nazwiskiem lub loginem. Informacja taka na życzenie może zostać udzielona także elektronicznie. Z żądaniem przekazania danych należy zwracać się pod następujący adres: 
Wiener Tourismusverband
Invalidenstraße 6
A-1030 Wien
Tel. (+43 1) 24 555
Fax (+43 1) 24 555-666
E-mail: 

Zgoda na użytkowanie domen wien.info/ vienna.info

Przeczytałam(em) treść zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wien.info i udzielam w związku z tym następującej zgody:

 1. Rejestrując się na wien.info (usługi wymagające rejestracji, a w szczególności planowanie podróży), wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych (nazwa użytkownika, hasło, adres email) oraz mojego adresu IP przez WienTourismus w celu uzyskania dostępu do informacji i usług zawartych na wien.info. 
 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez WienTourismus mojego adresu IP oraz moich danych logowania do strony wien.info w celu informowania mnie poprzez reklamy banerowe o ofertach, które mogą odpowiadać moim zainteresowaniom.
 3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu IP oraz moich plików wpisu rejestru (dane nt. użytkowania strony wien.info) do statystycznej ewaluacji oferty internetowej wien.info. WienTourismus wykorzystuje do tego celu Google Analytics. Oznacza to zatem, że adresy IP oraz pliki wpisu rejestru wygenerowane po mojej wizycie na stronie wien.info zostaną przekazane Google Inc., jako usługodawcy analizy wykorzystania strony wien.info. Poprzez rozszerzenie „_anonymizeIp()” mój adres IP staje się anonimowy, zatem nie jest już bezpośrednio powiązany z osobą. Rozumiem, że posiadam możliwość zablokowania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, jednak w skutek tego nie będzie możliwe dalsze korzystanie z funkcji strony wien.info w pełnym zakresie. Rozumiem, że mogę deaktywować Google Analytics poprzez instalację dodatku do przeglądarki (do ściągnięcia pod http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), cofając tym samym zgodę na korzystanie z Google Analytics.
 4. Wyrażam zgodę na przekazywanie mojego adresu IP oraz moich plików wpisu rejestru (dane nt. użytkowania strony wien.info) podczas korzystania z wtyczek społecznych Facebook, Google+ oraz Twitter do odpowiedniego operatora portalu społecznościowego. Rozumiem, że operatorzy portali społecznościowych za pomocą wtyczek społecznościowych zbierają poprzez stronę internetową wien.info informacje na mój temat i że zatrzymanie tego procesu możliwe jest jedynie poprzez każdorazowe wylogowanie się z konta użytkownika portalu społecznościowego przed odwiedzeniem strony wien.info.
 5. Wyrażam zgodę na instalowanie plików cookie przez WienTourismus w celu realizacji usług. Rozumiem, że posiadam możliwość zablokowania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, jednak w skutek tego nie będzie możliwe dalsze korzystanie z funkcji strony wien.info w pełnym zakresie.

Rozumiem, że zgoda może zostać w każdej chwili całkowicie lub częściowo cofnięta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia listem do Wiener Tourismusverband, Invalidenstraße 6, A-1030 Wiedeń. W celu cofnięcia zgody na postanowienia zawarte w puncie 3., punkcie 4. oraz punkcie 5. mogę skorzystać z wyżej wymienionych kroków.

Teilen, bewerten und Feedback
Oceń artykuł
Wyślij artykuł znajomemu

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Wprowadzone dane i adresy e-mail nie są zachowywane ani używane w innych celach.

Od
do
Informacja zwrotna do redakcji wien.info

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Tytuł *