Christmas Village on Maria-Theresien-Platz

Maria-Theresien-Platz
1010 Vienna